Vývoj softvéru na mieru - databázové riešenia

Novell GroupWise  •  Novell Vibe  •  Magic Developer  •  Linux/Windows/Citrix Administration

PODIS - Systém riadenia skladu (WMS) pre veľkosklady

Rastúci objem a sortiment skladovaných a distribuovaných tovarov, požiadavky na rýchlosť, presnosť a aktuálnosť informácií - to sú hlavné faktory, ktoré často rozhodujú o úspešnosti a spoľahlivosti.

PODIS ako systém riadenia skladu (WMS) optimalizuje prevádzkové procesy skladu. Tieto zvyčajne začínajú príjmami od dodávateľov a končia prepravou tovaru k zákazníkom. Obsahujú všetky presuny tovaru a informačné toky medzi nimi.
Použitie WMS umožňuje podniku zvýšiť svoju konkurencieschopnosť znížením pracovných nákladov, zlepšením služieb pre zákazníkov, zvýšením presnosti inventarizácie, zlepšením flexibility a schopnosti rýchlo a presne reagovať. Umožňuje spravovať skladové zásoby v reálnom čase. Aplikácia je využiteľná v akomkoľvek sklade (potraviny, drogéria, hračky, pneumatiky, biela a čierna technika, sanita, papier atď.) bez obmedzenia z pohľadu skladovanej komodity.
Skutočnosť, že skladník pracuje online je základným charakteristickým rysom aplikácie. Takto je možné mať neustále svoj sklad pod plnou kontrolou. Manažment alebo vedúci skladu dokáže operatívne hodnotiť a riadiť stav skladu ako aj činnosť skladníkov. PODIS plne podporuje identifikáciu tovaru čiarovými kódmi. Skladníci pri práci používajú mobilné zariadenia – priemyselné mobilné terminály, ktoré sú neustále pomocou Wi-Fi siete pripojené k aplikačnému serveru.

Prínos

 • Optimalizácia procesov vyskladňovania – riadi pohyb skladníka v rozľahlých skladoch na základe vopred definovaného algoritmu.
 • Efektívnejšie využitie skladových priestorov - systém ponúka možnosti efektívnejšieho rozmiestnenia tovaru vo vzťahu k procesom príjmu, vyskladňovania a distribúcie. Táto zvýšená efektivita môže výrazne zvýšiť produktivitu, ako aj znížiť celkové náklady na skladovanie.
 • Možnosť zistenia priebežného stavu vybavovania objednávky a reálneho termínu dodania.
 • Znížený počet reklamácií - ako dôsledok zvýšenej presnosti vyskladňovania.
 • „Priebežné upratovanie“ skladu - systém svojimi nástrojmi podporuje proces priebežného riešenia nezrovnalostí, čo následne výrazne zjednoduší a urýchli proces inventúry.
 • Výrazné zvýšenie efektivity práce skladníkov - presná lokalizácia a identifikácia tovaru snímaním čiarových kódov.
 • Minimalizovanie chýb, napr. zámeny tovaru spôsobené ľudským faktorom - systém neumožní omylom vyskladniť nesprávny tovar a rovnako neumožní ukončiť vyskladňovanie, ak neboli vyskladnené všetky položky bez toho, aby tento rozpor schválil zodpovedný pracovník.
 • Jednoduchá a rýchla evidencia údajov do systému pomocou mobilných terminálov v on-line režime.
 • Zníženie nákladov na papier - implementácia PODIS v reálnom čase môže významne znížiť papierovanie, ktoré je tradične spojené so skladovými operáciami, ako aj zabezpečiť včasný a presný tok tovaru a informácií. Príjemky, výdajky, baliace listy, ktoré sú zvyčajne zachovávané ako tlačený originál, môžu byť udržiavané elektronicky.
 • Priebežná kontrola a štatistické vyhodnocovanie práce skladových pracovníkov (počet zabalených ks, hmotnosť zabaleného tovaru, rýchlosť zabalenia objednaného tovaru na odberateľa, atď.). Tieto výstupy je možné využiť napríklad v rámci motivačného a odmeňovacieho systému spoločnosti.
 • Znižuje závislosť podniku od personálu skladu.

Vlastnosti

 • Práca systému nad viacerými skladmi.
 • Podpora použitia výrobných čísel - šarží.
 • Riadenie prístupu do systému na základe jednoznačného prístupového kódu skladníka.
 • Podpora technológie „Mapa skladu“ čo v praxi znamená, že jednotlivým skladovým/paletovým pozíciám sú priradené čiarové kódy a priestorová architektúra mapy skladu je zaevidovaná v informačnom systéme.
 • Jednu tovarovú položku je možné evidovať na jednej alebo ľubovoľných paletových pozíciách.
 • Podpora Rezervačných/Karanténnych pozícií. Každá pozícia môže byť viazaná na jedného alebo viacerých odberateľov. Možnosť dynamicky prekonfigurovať pri zmene mapy skladu.
 • Aplikácia je ergonomicky dizajnovaná a umožňuje expresne rýchle zaškolenie obsluhy – v rádoch niekoľko hodín. Táto skutočnosť výrazne podporuje mobilitu pracovnej sily alebo sezónne vykrývanie pracovných kapacít.

 

Moduly systému

Riadenie procesu príimu

 • príjem z dodávateľskej objednávky alebo z dodacieho listu
 • kontrola na objednané položky a množstvá – parametricky
 • automatizované ocenenie dokladov príjmu

Riadenie procesu vyskladňovania

 • vyskladňovanie na základe výdajky
 • skladník vytvára doklad výdaja
 • vedúci skladu/zmeny prideľuje doklady na vyskladnenie
 • individuálny prístup skladníkov k dokladom na vyskladnenie
 • vyskladňovanie vlny - jeden skladník viac dokladov
 • hromadné vyskladňovanie - viac skladníkov jeden doklad

Presun tovaru

 • je možné priebežne realizovať presuny tovaru medzi pozíciami, a tým zabezpečovať optimálne rozmiestnenie tovaru v sklade

Invetúra

 • okrem štandardnej funkcionality množstevnej inventúry je v systéme aplikačná podpora pre “priebežné inventúry/upratovanie skladu “
 • systém PODIS podporuje evidenciu chybného tovaru, expirovaného tovaru, či chýbajúceho tovaru

Doplnková funkcionalita

 • operátor skladu môže v ktoromkoľvek momente zistiť načítaním pozície, aký tovar sa na danej pozícii nachádza a naopak, nasnímaním čiarového kódu tovaru identifikovať, kde všade v sklade sa daný tovar nachádza
 • táto funkcia je veľmi často používaná a predstavuje mimoriadne účinný nástroj na udržanie prehľadu a rýchlu orientáciu v sklade

 

Technické požiadavky

Systém PODIS vyžaduje pre svoju prevádzku lokálnu WiFi sieť profesionálnej triedy. Táto je štandardne realizovaná centrálnym aktívnym sieťovým prvkom, na ktorý sú pripojené WiFi prístupové body.
Samotná aplikácia beží na priemyselných mobilných termináloch s operačným systémom Android a aj na OS WinCE 6 a 7.
Na strane servera je vyžadovaný Win2012 server a novší.

Kontakty

W.I.S., s.r.o.

Tomášikova 58
080 01 Prešov 

Tel.:+421 51 7480666
Fax.:+421 51 7480669

E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web:www.wis.sk

WIS - kde nás nájdete: Tomášikova 58, Prešov

 

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!  

novellmicrosoftlinuxmotorolazebraelcomesetoraclepervasiveteamviever