Vývoj softvéru na mieru - databázové riešenia

Novell GroupWise  •  Novell Vibe  •  Magic Developer  •  Linux/Windows/Citrix Administration

ZENworks - nástroj na správu koncových zariadení

Súčasné trendy nás nútia používať také spôsoby práce a také zariadenia vo firemnom prostredí, ktoré by v minulosti neboli akceptovateľné.

Na tento vývoj musí každá spoločnosť reagovať, ak nechce zostať pozadu a sledovať vývoj v tejto oblasti. Pre splnenie týchto vývojom definovaných zmien je dobré mať vhodný nástroj, ktorý svojim záberom a funkciami odbremení IT tím a zároveň šetrí finančné prostriedky.

ZENworks so svojou paletou nástrojov je pripravený tieto nároky zvládnuť:

  • Configuration Management
  • Asset Management
  • Application Virtualization
  • Patch Management
  • Endpoint Security Management
  • Full Disc Encryption

Všetky tieto nástroje pokrývajú nároky IT tímu a spoločnosti kladené na zakúpené zariadenie. Pomáhajú IT tímu zvládnuť starostlivosť o zariadenie od kúpy až po vyradenie a teda podchycujú tzv. životný cyklus zariadenia.

zen-zivotny-cyklus

ZENworks Configuration Management

Jedná sa o nástroj, ktorým ste schopní zabezpečiť komplexný konfiguračný manažment Windows, Linux a Mac pracovných staníc. Z uvedeného vyplýva, že tento nástroj podporuje heterogénne prostredie s operačnými systémami MS Windows, MacOS X, RedHat, SUSE. Je schopný ponúknuť rôzne nastavenie a zabezpečenie pracovných staníc v závislosti od ich aktuálnej lokality, aplikovanie politík a obsahu na pracovné stanice používateľov. Na pohodlnú prácu postačuje mať inštalovaný internetový prehliadač, kde cez centralizované administračné webové rozhranie pomocou jednoduchých sprievodcov budete mať všetko "pod palcom".

Výborným pomocníkom pri nasadzovaní ZENworks je automatická inštalácia a registrácia agentov. Čiže ani pri prvotnom nasadení nie je IT tím vystavený časovej strate súvisiacej s fyzickou prítomnosťou pri každej pracovnej stanici spoločnosti.

Ďalšou zaujímavou funkciou je hromadná distribúcia softvéru a manažment aplikácií. Z jedného miesta ste schopní distribuovať, inštalovať, prípadne odinštalovať software a aplikácie. Viete na diaľku spúšťať aplikácie a skripty a v prípade potreby aj "prebalíčkovať" softvér.

V tomto balíčku nástrojov nájdete tiež inventarizáciu majetku. Jedná sa o inventarizáciu softvéru a hardvéru Vašich zariadení. Znalostná databáza je tu pravidelne aktualizovaná.

Nástroj, ktorý vie IT tímu ušetriť mnoho času je Imaging - tvorba a obnovovanie obrazov diskov. V prípade hardvérového problému stačí vymeniť disk a za pomoci tohoto nástroja ste schopní spravádzkovať počítač do 30 minút aj s celým balíkom aplikácii pre potreby konkrétneho pracovného miesta. Sú podporované rôzne typy obrazov diskov ako ZENworks, ImageX, Symantec Ghost. Ak potrebujete obnoviť obraz disku na viacerých počítačoch naraz, systém dokáže pomocou technológie multicast rozposielať jeden obraz disku na viaceré adresy a tým optimalizovať záťaž počítačovej siete.

Pomocou nástroja na vzdialenú správu viete kontrolovať a vypomôcť používateľom s ich problémami bez toho aby ste fyzicky opustili svoje pracovisko. Viete spustiť diagnostiku zariadenia a v prípade potreby preniesť potrebné súbory. Aj keď je zariadenie vypnuté a obsluha už opustila svoje pracovisko, viete pomocou vzdialeného zobudenia pracovných staníc (wake-on.LAN) vykonať potrebné práce.

Dôležitým nástrojom je Reportovanie. Pomocou neho viete vedeniu podložiť svoje tvrdenia reálnymi výstupmi. ZENworks Configuration Management má zabudovaný pokročilý BusinessObject reportovací engine. Súčasťou je široká sada predefinovaných reportov, ktoré sú prispôsobiteľné a môžete si nechať z nich zasielať notifikácie.

ZENworks Patch Management

Ako už názov napovedá jedná sa o nástroj na automatizovanú analýzu a inštaláciu aktualizácii. Jedná sa o multiplatformný manažment aktualizácií (RHEL, SLED, SLES, Windows). Tento nástroj poskytuje najväčší repozitár testovaných aktualizácii na podporu najpoužívanejších OS a aplikácii používaných v podnikoch (napr. Adobe Flash/Reader, Apple QuickTime/Safari, Microsoft .Net/IE, Mozilla Firefox, Java, WinZip, ...). Podporované sú ale aj vlastné aktualizácie. Tento nástroj ponúka pokročilé reportovacie možnosti, oznámenia o exploitoch a hrozbách. Podľa svojho uváženia si môžete nastaviť automatické e-mailové notifikácie.

ZENworks Asset Management

Tento nástroj od spoločnosti Micro Focus Vám vypomôže pri inventarizácii softvéru a harvéru spoločnosti. Dokáže sledovať využívanie softvéru podľa produktu, používateľa alebo pracovnej stanice. Dokáže sledovať využitie zakúpených licencií a reportovať zistené skutočnosti. Týmto nástrojom zistíte skutkový stav zakúpených licencií a ich využívania a prápadný nákup bude podložený reálnou potrebou a nie subjektívnym odhadom. Aj tu nájdete množstvo predefinovaných reportov s možnosťou tvorby vlastných reportov.

ZENworks Endpoint Security Management

Skupina nástrojov pod týmto názvom v sebe skrýva možnosti kontroly aplikácií (zákaz spúšťania, zákaz pristupovania na internet, ...), správu Bluetooth, Wi-Fi, IrDA zariadení. Ďalej je to šifrovanie súborov, kontrola pripojiteľných zariadení, kontrola portov, sieťových adries, kontrola prístupu ku USB zariadeniam, diskom, CD/DVD mechanikám. Za pomoci týchto nástrojov viete nastaviť to, že zariadenie bude nútene používať VPN na základe svojej lokality. Dokážete kompletne spravovať Wi-Fi - zakázať bezdrôtové adaptéry, blokovať SSID, atď. Viete aplikovať pripravené politiky na základe sieťovej lokality. No a samorejme využiť pokročilý reporting.

ZENworks Full Disk Encryption

Ako už názov napovedá jedná sa o nástroj na šifrovanie celých diskov. Na výber však máte aj možnosť šifrovania partícií, swap prípadne dočasných súborov. Môžete si zvoliť šifrovací algoritmus. Viete nastaviť pre-boot autentifikáciu. Systém umožňuje spravovanie kompletne šifrovaných pracovných staníc.

ZENworks Application Virtualization

Ide o nástroj na tvorbu virtualizovaných aplikácií, ktoré bežia izolovane od hostiteľského OS a registrov. Týmto viete zabezpečiť aj beh konfliktných aplikácii, pretože aplikácia si vo svojom balíčku nesie všetky komponenty, ktoré potrebuje na svoj beh - súborový systém, registre, runtime komponenty (.NET, Java Runtime, Adobe Flash, ...). To znamená, že na pracovnej stanici nepotrebujete nič inštalovať a aplikácia pobeží bez toho aby akokoľvek zasiahla do existujúceho prostredia operačného systému. Tieto virtulizované aplikácie nie je nutné inštalovať. Vytvorí sa spustiteľný súbor, v ktorom je všetko potrebné pre beh virtualizovanej aplikácie.

Kontakty

W.I.S., s.r.o.

Tomášikova 58
080 01 Prešov 

Tel.:+421 51 7480666
Fax.:+421 51 7480669

E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web:www.wis.sk

WIS - kde nás nájdete: Tomášikova 58, Prešov

 

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!  

novellmicrosoftlinuxmotorolazebraelcomesetoraclepervasiveteamviever